Naprapat eller Kiropraktor, vad är skillnaden? 

Har du någon gång haft ont i ryggen eller i rörelseorganet är sannolikheten stor att du hört talas om naprapater och kiropraktorer. Två yrkesgrupper som är ledande inom manuell terapi i Sverige. Båda naprapaten och kiropraktorn riktar sin behandling sig mot muskler, leder och senor. I många avseenden är de två behandlingsmetoderna lika varandra och det kan vara svårt att se någon skillnad. 

Naprapati

I början av 1900- talet när naprapatin växte fram gjorde den det genom kiropraktiken, men fokuserade ganska strikt på att behandla muskler, senor och fascia. Detta då grundaren av naprapatin ifrågasatte varför kiropraktorn enbart behandlade ryggen och inte de omkringliggande strukturerna. Så med grunden ifrån kiropraktorerna skapades en ny gren inom manuell terapi som ska se till hela kroppen. Naprapati står för att ”korrigera lidande” och är grunden i naprapatens vardag. Söka ursprunget till lidandet och korrigera för att kroppen skall fungera optimalt. 

Kiropraktik

Kiropraktiken grundades före naprapatin och har sitt ursprung ifrån USA. Syftet när yrket växte fram var att justera patientens rygg på olika sätt för att återställa funktionen. Kiropraktorn i begynnelsen jobbade enbart med patientens rygg. Teorin som kiropraktorn utgick ifrån är att ryggen är kopplad till större delen av kroppen och att ursprunget ifrån besvär kommer ifrån kotornas ställning i ryggen.

Likheterna är naturliga

Ju mer yrkena har vuxit fram blir likheterna mer och mer tydliga. Från början var det naprapaten som arbetade med muskler, senor och fascia medan kiropraktorn arbetade enbart med ryggen. Idag integreras båda typerna av teorier och faktiska behandlingsmetoder i båda yrkena. Allt detta för att uppnå maximalt behandlingsresultat.

Alltså kan man säga att de två yrkena har växt ihop på ett sätt där det är svårt att verkligen definiera vad som är skillnaden. Utbildningarna har sina grundteorier men liknar varandra mer och mer. Detta ur ett patientperspektiv är enbart positivt då du som patient ej behöver slussas runt mellan olika terapeuter eller instanser, kiropraktorer kan behandla muskler likväl som naprapaten kan behandla ryggen. 

Som beskrivet finns det alltså mer likheter än skillnader och ändå kan det skilja ganska mycket i hur olika naprapater och olika kiropraktorer väljer att lägga upp sin behandling. Den första och mest avgörande anledningen till det idag är vad terapeuten själv tror hjälper individen ifråga. En behandling behöver inte vara den andra lik. Den andra anledningen är vilka typer av vidareutbildningar terapeuten i fråga har genomfört. Efter grundutbildningen finns ett hav av olika metoder för att utöka kunskapen inom vissa typer av behandlingsmetoder, exempel på några är: akupunktur, dry needling, personlig träning. 

Vem ska jag som patient välja?

Enkelt beskrivet så ska du välja den terapeut, naprapat eller kiropraktor som du själv känner dig trygg hos och som du litar på. Är du osäker så ring till din lokala naprapat eller kiropraktor så svarar de mer än gärna.