Naprapat Bålsta

Som din naprapat i Bålsta vill jag ta reda på vad som egentligen orsakat dina besvär

I min verksamma vardag vill jag lyfta fram INDIVIDEN i varje problem. Genom att individanpassa undersökning, behandling och träning tror jag på optimala behandlingsresultat för just dig. Förändringen du behöver göra är oftast inte stor medan resultaten kan vara enorma. Vi ser alla olika ut och ska därför behandlas olika.

En behandling hos mig består av en grundlig undersökning av dina muskler, leder och nervsystem. När underliggande orsak(er) till problemet är identifierad, behandlas denna genom justering av dysfunktioner i leder, triggerpunktsbehandling och andra väletablerade behandlingsmetoder som anpassas efter varje enskild individ. Allt detta för att främja kroppens naturliga läkning.

NY ADRESS! Från och med 1/11 hittar ni mig tillsammans med Kirofys samt Rosenfors Ryggrehab i nya fräscha lokaler på adressen Dragrännan 2. Bredvid St1 macken där Lillsjöns plantskola en gång låg!

Jag som naprapat i Bålsta kan hjälpa dig med:

  • Korrigera orsaken till dina smärtor
  • Ge insikt i orsakerna till kroppens reaktioner
  • Rådgivning
  • Förebyggande och rehabiliterande träning

Jag är examinerad vid naprapathögskolan i Stockholm och har under 4 års utbildning byggt upp ett intresse och kunskap om kroppen hur den reagerar på olika former av behandling och träning. Genom att samtidigt arbetat kontinuerligt med patienter samt med olika idrottslag på olika nivåer har jag byggt upp en djupare kunskap till olika besvär och dess sätt att hanteras, samt ett sätt att jobba som jag själv tror gynnar just dig.

Sedan Oakley Smith grundade naprapatin I början av 1900- talet har naprapater arbetat för att undersöka, bekräfta och korrigera problem I hela kroppen. Grunden för varje naprapat är att se hela kroppen och på så sätt hitta ursprunget till just dina besvär. Naprapati urspringer ifrån tjeckiska ordet “napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet “pathos” som betyder lidande. Två ord som som tillsammans blir ”korrigera lidande” vilket är grundpelarna i en naprapats vardag.

Små förändringar och korrigeringar i rörelseapparaten kan göra stora förändringar i vardagen, sluta ha ont!

Välkommen till din Naprapat i Bålsta.